تربیت نسل سلیمانی ها
منبع: / "شبکه چهار"

#رئیس_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

معرفی قهرمانان و سرداران ملی در کتب درسی
منبع: / "شبکه تهران"

#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #وزارت_آموزش_و_پرورش #قائم_مقام_مدیرکل_دفتر_تألیف_کتب_درسی_ابتدایی_و_متوسطه

مکتب شهید سلیمانی در آیینه مجلات رشد
منبع: www.borna.news / "خبرگزاری برنا"

در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، نمایشگاه مجازی مجموعه تولیدات گروه نشریات رشد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتشر شد.

مکتب شهید سلیمانی در آیینه ی مجلات رشد
منبع: snn.ir / "خبرگزاری دانشجو"

در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، نمایشگاه مجازی مجموعه تولیدات گروه نشریات رشد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتشر شد.