تبیین مهم ترین اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای سال 1400
منبع: www.ilna.news / "خبرگزاری کار ایران"

مهم ترین اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سال 1400 در نشست شورای اقدامات تحولی سازمان تبیین شد.

دلیل حذف نام مولانا از کتاب فارسی دانش آموزان مشخص شد
منبع: akharinkhabar.ir / "آخرین خبر"

دلیل حذف نام مولانا از کتاب فارسی دانش آموزان مشخص شد تسنیم / معاون سازمان پژوهش درباره حذف نام مولانا در کتاب فارسی دانش آموزان گفت: شعر مربوطه برای مولانا نبود به همین دلیل نام مولانا حذف و عنوان "شاعری" انتخاب شد. ...

نام "مولانا" از کتاب فارسی حذف شد، چون شعر برای مولانا نبود
منبع: www.seratnews.com / "صراط نیوز"

معاون سازمان پژوهش درباره حذف نام مولانا در کتاب فارسی دانش آموزان گفت: شعر مربوطه برای مولانا نبود به همین دلیل نام مولانا حذف و عنوان "شاعری" انتخاب شد.