سوزنچی مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب های درسی شد
منبع: fa.shafaqna.com / "شفقنا"

شفقنا- معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ابلاغی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری را منصوب کرد. ...

سوزنچی مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب های درسی شد
منبع: www.hawzahnews.com / "خبرگزاری حوزه"

حوزه/ معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ابلاغی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری را منصوب کرد.

معاونان دفتر انتشارات و فناوری سازمان پژوهش منصوب شدند
منبع: www.pana.ir / "خبرگزاری پانا"

تهران (پانا) - معاون وزیر آموزش و پرورش با صدور ابلاغ هایی معاونان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان بنا به پیشنهاد مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و طی دو ابلاغ، سید کمال شهابلو و سید سعید بدیعی را به عنوان معاونان این دفتر منصوب کرد ...