استفاده از برگزیده های جشنواره رشد در کتاب های درسی و مجلات رشد
منبع: www.aryanews.com / "خبرگزاری آریا"

خبرگزاری آریا- دبیر یازدهمین دوره جشنواره عکس رشد ، از بانک اطلاعاتی عکس رشد به عنوان یک منبع ارزشمند یادکرد که در اختیار نظام تعلیم و تربیت قراردارد. ...

عکس های برگزیده جشنواره رشد در کتاب های درسی استفاده می شود
منبع: www.mehrnews.com / "خبرگزاری مهر"

دبیر یازدهمین دوره جشنواره عکس رشد ، از بانک اطلاعاتی عکس رشد به عنوان یک منبع ارزشمند یادکرد که در اختیار نظام تعلیم و تربیت قراردارد.

اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی برگزار می شود
منبع: www.mehrnews.com / "خبرگزاری مهر"

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت: جلد کتاب هم باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند.

استفاده از برگزیده های جشنواره رشد در کتاب های درسی و مجلات رشد
منبع: www.iribnews.ir / "خبرگزاری صدا و سیما"

دبیر یازدهمین دوره جشنواره عکس رشد ، از بانک اطلاعاتی عکس رشد به عنوان یک منبع ارزشمند یادکرد که در اختیار نظام تعلیم و تربیت قراردارد.

برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتابهای درسی + جزییات
منبع: www.isna.ir / "خبرگزاری دانشجویان ایران"

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت: جلد کتاب باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند.

برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی
منبع: www.ilna.news / "خبرگزاری کار ایران"

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت: جلد کتاب باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند.

ملکی: اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی برگزار می شود
منبع: snn.ir / "خبرگزاری دانشجو"

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت: جلد کتاب هم باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند.

نخستین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی برگزار می شود
منبع: econews.ir / "خبرگزاری اقتصادی ایران"

اقتصاد ایران: رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت: جلد کتاب هم باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند.

برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی
منبع: www.yektapress.com / "یکتا پرس"

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت: جلد کتاب باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند.

نخستین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی برگزار می شود
منبع: www.tasnimnews.com / "خبرگزاری تسنیم"

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت: جلد کتاب هم باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند.

ملکی: اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی برگزار می شود
منبع: www.pana.ir / "خبرگزاری پانا"

تهران (پانا) - رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی خبر داد و گفت جلد کتاب هم باید بتواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند. ...