مسئول تدوین محتوای آموزشی سازمان ملی کودک منصوب شد
منبع: www.tasnimnews.com / "خبرگزاری تسنیم"

با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، حسن ملکی به عنوان مسئول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد.

مسئول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد
منبع: www.borna.news / "خبرگزاری برنا"

با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، حسن ملکی به عنوان مسئول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد.

مسئول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی منصوب شد
منبع: www.mehrnews.com / "خبرگزاری مهر"

با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، حسن ملکی به عنوان مسئول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد.

مسئول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی منصوب شد
منبع: pana.ir / "خبرگزاری پانا"

تهران (پانا) - با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، حسن ملکی به عنوان مسئول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در پی تصویب اساسنامه تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ...

تدوین محتوای آموزشی و تربیتی کودکان به سازمان پژوهش سپرده شد
منبع: farsnews.ir / "خبرگزاری فارس"

با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، حسن ملکی به عنوان مسؤول کمیته تدوین محتوای آموزشی و تربیتی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد.