دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد آنلاین برگزار می شود
منبع: www.irna.ir / "خبرگزاری جمهوری اسلامی"

تهران-ایرنا- دبیر دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد از برگزاری همه مراحل این جشنواره به صورت آنلاین خبر داد.

دعوت به شرکت در جشنواره تولید محتوای رشد
منبع: / "شبکه دو"

#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #جشنواره_رشد

آغاز ثبت نام جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
منبع: farsnews.ir / "خبرگزاری فارس"

ثبت نام در دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد آغاز شده و تا 15 مرداد 1400 هم ادامه دارد.

آغاز ثبت نام جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
منبع: www.ilna.news / "خبرگزاری کار ایران"

ثبت نام در دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد از 25 اردیبهشت ماه آغاز شد و تا 15 مرداد 1400 ادامه دارد.

آغاز ثبت نام جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کتب درسی
منبع: www.isna.ir / "خبرگزاری دانشجویان ایران"

ثبت نام در دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد از 25 اردیبهشت ماه آغاز شد و تا 15 مرداد 1400 ادامه دارد.

دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
منبع: / "رادیو فرهنگ"

#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #وزارت_آموزش_و_پرورش #شبکه_رشد #مدیرکل_دفتر_انتشارات_و_فناوری_آموزشی_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزش

حذف 30 درصد از محتوای کتب درسی برای امتحانات حضوری
منبع: / "رادیو جوان"

#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #رئیس_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

انتشار فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
منبع: www.iribnews.ir / "خبرگزاری صدا و سیما"

تولید و تأمین محتوای الکترونیکی چندرسانه ای و رمزینه پاسخ سریع (QR Code) متناسب با نیاز دانش آموزان و معلمان، یکی از اهداف مهم برگزاری دهمین جشنواره تولیدات الکترونیکی رشد است.

فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد منتشر شد
منبع: medu.ir / "وزارت آموزش و پرورش"

تولید و تأمین محتوای الکترونیکی چندرسانه ای و رمزینه پاسخ سریع (QR Code) متناسب با نیاز دانش آموزان و معلمان، یکی از اهداف مهم برگزاری دهمین جشنواره تولیدات الکترونیکی رشد است. ...

فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
منبع: news.bazarekar.ir / "روزنامه بازار کار"

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را منتشر کرد. به گزارش بازارکار به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد ...

انتشار فراخوان آموزش و پرورش برای تولید محتوای الکترونیکی کتب درسی
منبع: www.dana.ir / "دانا"

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را منتشر کرد.

فراخوان آموزش و پرورش برای تولید محتوای الکترونیکی کتب درسی
منبع: econews.ir / "خبرگزاری اقتصادی ایران"

اقتصاد ایران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را منتشر کرد.

فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
منبع: darhashiyeh.com / "در حاشیه"

به گزارش روز یکشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رش...

فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
منبع: www.irna.ir / "خبرگزاری جمهوری اسلامی"

تهران- ایرنا- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را منتشر کرد.

انتشار فراخوان آموزش و پرورش برای تولید محتوای الکترونیکی کتب درسی
منبع: www.ilna.news / "خبرگزاری کار ایران"

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را منتشر کرد.

فراخوان آموزش و پرورش برای تولید محتوای الکترونیکی کتب درسی
منبع: www.barkhat.news / "برخط نیوز"

سرویس اجتماعی - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را منتشر کرد.

فراخوان آموزش و پرورش برای تولید محتوای الکترونیکی کتب درسی
منبع: www.isna.ir / "خبرگزاری دانشجویان ایران"

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را منتشر کرد.