دبیر پنجاه و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد معرفی شد
منبع: www.pana.ir / "خبرگزاری پانا"

تهران (پانا)- معاون وزیر آموزش و پرورش در ابلاغی محمد ابراهیم محمدی را به عنوان دبیر پنجاه ویکمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی و تربیتی رشد منصوب کرد. ...