شورای تحولی سازمان پژوهش باید یک تلاش علمی ایجاد کند
منبع: sccr.ir / "شورای عالی انقلاب فرهنگی"

شورای اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با دو دستور جلسه برگزار شد.

انقلاب اسلامی یک واقعیت انکارناپذیر است و مطالعات نظری آن باید شکل دانشگاهی گیرد
منبع: sccr.ir / "شورای عالی انقلاب فرهنگی"

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حداد عادل طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی یک واقعیت انکارناپذیر است و بعد از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی این فرصت بسیار مناسبی است که مطالعات نظری این واقعیت اجتماعی، شکل دانشگاهی به خود گیرد ...