برنامه های درسی با علوم شناختی بهینه سازی می شود
منبع: www.isna.ir / "خبرگزاری دانشجویان ایران"

به گزارش ایسنا، مجید نیلی احمدآبادی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور، گفت: توجه به کودکان و نوجوانان و توسعه توانمندی های شناختی آنان یکی از اهداف و سیاست های این ستاد است و انعقاد این تفاهم نامه همکاری نیز برای تحقق این برنامه است ...