تبیین مهم ترین اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، برای سال 1400
منبع: medu.ir / "وزارت آموزش و پرورش"

مهم ترین اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سال 1400 در نشست شورای اقدامات تحولی سازمان تبیین شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، حسن ملکی ...

ترویج مدرسه محوری و تقویت هرچه بهتر مهارت های برنامه درسی از اهداف "برنامه ویژه مدرسه"(بوم) است
منبع: medu.ir / "وزارت آموزش و پرورش"

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در ارتباطی مجازی با مسئولان آموزش متوسطه و ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان و مدیران مدارس ابتدایی دور دوم و متوسطه دور اول، گفت: ترویج مدرسه محوری و تقویت هرچه بهتر مهارت های برنامه درسی از اهداف "برنامه ویژه مدرسه"(بوم) است. ...