ثبت 78 درصد سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه سه"

#مدیر_کل_نظارت_بر_نشر_و_توزیع_مواد_آموزشی_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

ثبت سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه خبر"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #کتاب_های_درسی

ثبت سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه تهران"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

صرفه جویی 60 میلیارد تومانی آموزش و پرورش با خرید کاغذ داخلی
منبع: www.yektapress.com / "یکتا پرس"

تفاهم نامه همکاری تأمین 30 هزارتن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی سال تحصیلی 1403-1402 بین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و یک شرکت داخلی چوب و کاغذ منعقد شد.

ثبت سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه خبر"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

ثبت سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه تهران"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

صرفه جویی 60 میلیارد تومانی آموزش و پرورش با خرید 30 هزار تن کاغذ داخلی
منبع: farsnews.ir / "خبرگزاری فارس"

تفاهم نامه همکاری تأمین 30 هزارتن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی سال تحصیلی 1403-1402 بین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و یک شرکت داخلی چوب و کاغذ منعقد شد.

ثبت سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه خبر"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

ثبت سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه دو"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

ثبت سفارش کتاب های درسی
منبع: / "شبکه خبر"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

بزرگ ترین تفاهم نامه تامین کاغذ چاپ و تحریر در کشور به امضا رسید
منبع: www.khabaronline.ir / "خبر آنلاین"

بزرگ ترین تفاهم نامه و قرارداد تامین کاغذ به میزان 30 هزار تن با آموزش و پرورش به امضا رسید.

در راستای حمایت از تولید داخلی صورت گرفت؛ تهیه 30 هزارتن کاغذ تولید داخلی چاپ کتا ب های درسی به شرکت کاغذ مازندران واگذار شد
منبع: dolat.ir / "دولت"

در راستای حمایت از تولید داخلی تفاهم نامه همکاری تامین 30 هزارتن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی سال تحصیلی 1403-1402 بین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و شرکت چوب و کاغذ مازندران منعقد شد.

بزرگترین تفاهم نامه تامین کاغذ چاپ و تحریر در کشور به امضا رسید
منبع: www.ilna.news / "خبرگزاری کار ایران"

بزرگترین تفاهم نامه و قرارداد تامین کاغذ به میزان 30 هزار تن با آموزش و پرورش به امضا رسید .

بزرگترین تفاهم نامه تامین کاغذ چاپ و تحریر در کشور به امضا رسید
منبع: www.ibna.ir / "خبرگزاری کتاب ایران"

بزرگترین تفاهم نامه و قرارداد تامین کاغذ به میزان 30 هزار تن توسط شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران آموزش و پرورش به امضا رسید .

تهیه 30 هزارتن کاغذ تولید داخلی چاپ کتا ب های درسی به شرکت کاغذ مازندران واگذار شد
منبع: www.rokna.net / "رکنا"

رکنا: تفاهم نامه همکاری تامین 30 هزارتن کاغذ برای چاپ کتاب های درسی سال تحصیلی 1403-1402 بین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و شرکت چوب و کاغذ مازندران منعقد شد.

امضای بزرگترین تفاهم نامه تامین کاغذ درسی با تولید داخلی درکشور
منبع: www.iribnews.ir / "خبرگزاری صدا و سیما"

بزرگترین قرارداد تامین کاغذ چاپ و تحریر کشور ، امضا شد.

بزرگترین تفاهم نامه تامین کاغذ چاپ و تحریر کشور در مازندران به امضا رسید
منبع: farsnews.ir / "خبرگزاری فارس"

بزرگترین تفاهم نامه و قرارداد تامین کاغذ به میزان 30 هزار تن بین شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید.

67 درصد کاغذ کتابهای درسی در سال آینده ایرانی میشوند
منبع: / "شبکه خبر"

#کتاب_های_درسی #معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

آغاز چاپ کتاب های درسی با کاغذهای ایرانی
منبع: / "شبکه سه"

#معاون_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #کتاب_های_درسی

67 درصد کاغذ کتابهای درسی در سال آینده ایرانی میشوند
منبع: / "شبکه خبر"

#کتاب_های_درسی #سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی