داوران یازدهمین جشنواره عکس رشد معرفی شدند
تهران-ایرنا-دبیر یازدهمین دوره جشنواره عکس رشد از انتخاب داوران این دوره از جشنواره با مشورت اعضای شورای سیاست گذاری خبر داد.
سایت‌های دیگر: