روایت دیگری از داستان کدوی قلقله زن منتشر شد
کتاب کدوی قلقله زن با هدف آموزش کودکان در برابر سختی ها و همچنین کاهش ترس در آنان از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار شد.
سایت‌های دیگر: