کار اصلی این سازمان، مدیریت رسانه های یادگیری است
خبرگزاری آریا- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: کار اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت رسانه های یادگیری است، زیرا فیلم، کتاب، عکس و محتوای آموزشی هرکدام یک رسانه است. ...
سایت‌های دیگر: