اولویت دهی به تولید مواد آموزشی برای دانش آموزان پیش از دبستان در سال آینده
تهران (پانا) - معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد نام دیگر سازمان پژوهش مدیریت رسانه های تربیت و یادگیری است چراکه کتاب یک رسانه محسوب می شود. ...