شهرام کرمی: جشنواره کتاب رشد می تواند انگیزه مضاعفی برای نویسنده ها باشد
تهران (پانا) - شهرام کرمی معتقد است، جشنواره کتاب رشد می تواند انگیزه مضاعفی برای همه نویسنده ها باشد که با این شوق و انگیزه آثاری را خلق کنند و بدانند رویدادی هست که به موضوعات حوزه ادبیات و کتاب اهمیت می دهد. ...