سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد رونمایی شد
سرویس جامعه امروز نیوز ؛ آموزش و پرورش ، صبح امروز مراسم رونمایی از کتاب های تعاملی با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت مجازی برگزار شد. ...
سایت‌های دیگر: