درخت انقلاب، درخت حرّیت و آزادگی ماست
تهران- ایرنا- رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: درخت انقلاب درخت حرّیت و آزادگی است؛ باید آن را حفظ و آفت زدایی کنیم.
سایت‌های دیگر: