تاکید بر رویکرد فراگیر در کتب درسی
تهران (پانا) - معاون تألیف و تولید مواد آموزشی، داشتن چشم انداز روشن ودقیق با فرایندهای منظم و قابل رصد را نکته ای بسیار مهم برای سامانه کتاب های الکترونیکی و تعاملی می داند. ...
سایت‌های دیگر: