ابلاغ پیام مقام معظم رهبری به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
پیام تشکر و رهنمود رهبر معظم انقلاب به دست اندرکاران تدوین برنامه های درسی و بسته های تربیت و یادگیری از سوی رییس دفتر معظم له ابلاغ شد.
سایت‌های دیگر: