پیام رهبر معظم انقلاب به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ابلاغ شد
از سوی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، پیام تشکر و رهنمود رهبر معظم انقلاب به دست اندرکاران تدوین برنامه های درسی و بسته های تربیت و یادگیری ابلاغ شد.
سایت‌های دیگر: