تاکید رهبری بر عملیاتی کردن برنامه های سازمان برنامه ریزی آموزشی
از سوی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، پیام تشکر و رهنمود رهبر معظم انقلاب به دست اندرکاران تدوین برنامه های درسی و بسته های تربیت و یادگیری ابلاغ شد.
سایت‌های دیگر: