آموزش نوشتار توصیفی منتشر شد
کتاب آموزش نوشتار توصیفی به قلم محمد دهریزی با هدف مهارت نگارشی برای نوشتن متن توصیفی از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
سایت‌های دیگر: