تازه ترین اثر جعفر توزنده جانی در انتشارات مدرسه
باز آفرینی جدید از بخت و اقبال، داستان فرهنگ عامیانه به قلم توزنده جانی از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
سایت‌های دیگر: