بخت و اقبال ؛ قصه مردی که در پی شانس بود
بازآفرینی جدید از بخت و اقبال؛ داستان فرهنگ عامیانه به قلم توزنده جانی از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
سایت‌های دیگر: