چگونگی تدوین مبحث مهارت آموزی در کتب درسی و بسته های یادگیری
تهران (پانا) - سرپرست دفتر تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش درباره توجه به بحث مهارت آموزی در کتاب های درسی و تدوین این موضوع در بسته های یادگیری توضیحاتی داد. ...
سایت‌های دیگر: