وبینار غنی سازی و کار آمد سازی محتوای آموزشی متناسب با جنسیت
نشست علمی "غنی سازی و کار آمد سازی محتوای آموزشی متناسب با جنسیت" به صورت مجازی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ...
سایت‌های دیگر: