انتشار فراخوان اولین جشنواره تصویرسازی جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی؛ بزودی
تهران (پانا) - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در راستای اهداف تحولی و استفاده از نظرات صاحب نظران و کارشناسان تخصصی بخش های مختلف بزودی فراخوان اولین جشنواره تصویرسازی جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی را منتشر خواهد کرد. ...
سایت‌های دیگر: