تصویب شدن همه راهنماهای برنامه درسی حوزه‌های تربیت و یادگیری
#شورای_هماهنگی_علمی_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #سرپرست_گروه_پژوهش_و_برنامه_ریزی_در_حوزه_تربیت_و_یادگیری_علوم_تجربی