بررسی کتاب های درسی تابع قوانین و مقررات بالادستی است
#وزیر_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #وزارت_آموزش_و_پرورش #وزارت_فرهنگ_وارشاد_اسلامی