منابع کنکور 1400 به سازمان سنجش اعلام شده است
معاون برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: منابع کنکور 1400 و حذفیات دروس ناشی از وضعیت آموزش درشرایط همه گیری کووید19 در زمان مقرر به سازمان سنجش کشور اعلام شده است.
سایت‌های دیگر: