حذفیات کنکور 1400 تحت تاثیر شیوع کروناست
محبی گفت: حذفیات محتوای کنکور 1400 تحت تاثیر کرونا اعلام شد البته این موضوع روال هر ساله دارد.
سایت‌های دیگر: