اعلام حذفیات کتاب های درسی برای کنکور 1400 به سازمان سنجش
معاون برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار کرد: حذفیات محتوای کتاب های درسی برای کنکور 1400 طبق روال هر ساله انجام شده است.
سایت‌های دیگر: