اعلام حذفیات کنکور مانند هر سال انجام شده است
معاون برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: حذفیات محتوای کنکور آتی تحت تاثیر شیوع کرونا بوده و اعلام این حذفیات طبق روال هرساله انجام شده است.
سایت‌های دیگر: