حذفیات کتاب های درسی برای کنکور 1400
معاون برنامه ریزی درسی و تولید بسته های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار کرد: حذفیات محتوای کتاب های درسی برای کنکور 1400 تحت تاثیر شیوع کرونا بوده و اعلام این حذفیات طبق روال هر ساله انجام شده است.
سایت‌های دیگر: