حذفی های کتاب های درسی برای کنکور 1400 اعلام شد
معاون برنامه ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: بخش های حذف شده محتوای کتاب های درسی برای کنکور 1400 تحت تاثیر شیوع کرونا بوده و اعلام این حذف ها طبق روال هر سال انجام شده است.
سایت‌های دیگر: