انتشار کتاب سبزه کوچولو توسط انتشارات مدرسه
پنج داستان کوتاه فارسی در قالب کتاب سبزه کوچولو با هدف آشنایی کودکان به زندگی مسالمت آمیز در کنارهم توسط انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
سایت‌های دیگر: