چاپخانه رادیو فرهنگ از عیارتمدنی ایران می گوید
در برنامه چاپ خانه این هفته بهاره برهانی با محمدرضا بهمنی نویسنده کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران گفت و گو می کند . آورده های تمدنیِ جمهوری اسلامی چه بوده و آن را چگونه می توان محاسبه کرد؟ این سؤال ...
سایت‌های دیگر: