بازیِ کثیف و چند داستان دیگر منتشر شد/ برپایی حلقه داستان به شکل مجازی
بازیِ کثیف و چند داستان دیگر از مجموعه کتاب های حلقه داستان مدرسه شامل داستان های کوتاهی برای نوجوانان از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
سایت‌های دیگر: