جشنواره عکس رشد بعد تربیتی، اجتماعی و تاریخی دارد
تهران-ایرنا- رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: جشنواره عکس رشد بعد تربیتی، اجتماعی و تاریخی دارد و با عکس های خوب می توان تاریخ را حفظ، صیانت و ترویج کرد و به صحنه آورد.
سایت‌های دیگر: