جشنواره عکس رشد بعد تربیتی، اجتماعی و تاریخی دارد
حسن ملکی روز یکشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره عکس که به صورت مجازی برگزار شد، افزود: جشنواره های سازمان پژوهش ک...
سایت‌های دیگر: