همکاری بخش های مختلف آموزش وپرورش برای اجرای برنامه در هنرستان ها
تهران (پانا) - مدیرکل فنی حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش خواهان همکاری بخش های مختلف آموزش وپرورش برای اجرای برنامه هایی مانند جشنواره عکس رشد در هنرستان ها شد. ...
سایت‌های دیگر: