برگزاری نمایشگاه مجازی یازدهمین جشنواره عکس رشد
یازدهمین جشنواره عکس رشد در قالب نمایشگاه مجازی، در معرض دید علاقه مندان، قرار گرفت. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نمایشگاه مجازی یازدهمین جشنواره عکس رشد، شامل 376 قطعه عکس ...
سایت‌های دیگر: