برگزاری نمایشگاه مجازی یازدهمین جشنواره عکس رشد
یازدهمین جشنواره عکس رشد در قالب نمایشگاه مجازی، در معرض دید علاقه مندان، قرار گرفت.
سایت‌های دیگر: