عکس های برگزیده جشنواره رشد در کتاب های درسی استفاده می شود
به گزارش اقتصادآینده نیوز، پرویز قره گوزلی دبیر یازدهمین دوره از جشنواره عکس رشد ، درباره آثار و نتایج این جشنواره در تولید منابع آموزشی، اظهار کرد: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در دستگاه تعلیم و تربیت کشور، مسئولیت تولید و انتشار انواع رسانه های آموزشی اعم از کتاب های درسی ...
سایت‌های دیگر: