فراخوان نخستین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی
تهران- ایرنا- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فراخوان برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی را منتشر کرد.
سایت‌های دیگر: