انتشار فراخوان جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی
خبرگزاری آریا- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان برگزاری نخستین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ارتقای جایگاه تصویرگری آموزشی، تربیتی و نقش مؤثر آن در نظام تعلیم و تربیت؛ تحول و ارتقای فرهنگی ...
سایت‌های دیگر: