فراخوان جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی منتشر شد
تهران-ایرنا- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی را منتشر کرد.
سایت‌های دیگر: