فراخوان جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی منتشر شد
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فراخوان برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی را منتشر کرد. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ارتقای جایگاه تصویرگری آموزشی ...
سایت‌های دیگر: