نخستین جشنواره تصویرگری جلد کتاب
#بسیج_هنرمندان_تهران #انجمن_طراحان_گرافیک #انجمن_تصویرگران_کتاب #سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی #مدیر_کل_نظارت_بر_نشر_و_توزیع_مواد_آموزشی_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی